OPZ

Inwestor publiczny przed rozpoczęciem procedury czy w trybie ofertowym, czy na podstawie prawa zamówień publicznych, powinien przygotować odpowiednią dokumentację. Dokumentacje można przygotować samodzielnie, a także zlecić profesjonalnym firmom. W niniejszym wpisie przyjrzymy się, jakie istotne informacje powinien uwzględniać Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który to dokument jest niezbędny do przeprowadzenia przetargu lub zapytania ofertowego.

Opis Przedmiotu Zamówienia

OPZ, czyli opis przedmiotu zamówienia, jest obowiązkowym dokumentem, jaki należy przygotować w przypadku zapytania ofertowego. W przypadku zamówień publicznych, zamawiający (Inwestor) jest zobligowany prawnie do przygotowania OPZ, które będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące zamawianego produktu. W przypadku budowy boiska istotne informacje to przede wszystkim rozmiar obiektu, przedmiar czy rodzaj nawierzchni. 

Dlaczego OPZ jest aż tak ważny? 

  • sporządzenie OPZ-u bywa niezbędne do oszacowania wartości danego zamówienia;
  • OPZ określa tryb i procedurę postępowania (zapytanie ofertowe, czy zamówienie w ramach ustawy prawo zamówień publicznych – przetarg ograniczony lub przetarg nieograniczony);
  • prawidłowo sporządzony OPZ w jasny sposób ilustruje potrzeby zleceniodawcy.

OPZ musi być na tyle szczegółowy, aby nie było żadnych wątpliwości co do wykonania zlecenia oraz prawidłowej wyceny oferty przez zleceniobiorcę. Odpowiedzialność co do sporządzenia dokładnych dokumentów spoczywa na zleceniodawcy zamówienia. Zbierając taką dokumentację musimy mieć na względzie aspekty prawne, które obejmują budowę boiska.

Prawne wymagania OPZ

Ze względu na aspekty prawne można wyszczególnić kilka reguł, które musimy uwzględnić podczas składania dokumentu o budowę boiska. Są nimi:

1.  opis boiska musi być jednoznaczny i wyczerpujący, tak aby zleceniobiorca nie miał żadnych wątpliwości podczas realizacji zamówienia,

2. podczas opisu przedmiotu nie można używać konkretnych znaków towarowych czy patentów, które mogłyby utrudniać konkurencję, na przykład poprzez wskazanie konkretnego produktu, na którym chciałbyś się wzorować,

3. niedopuszczalne jest przepisywanie do opisu przedmiotu zamówienia treści folderów i kart katalogowych,

4. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych czy patentów, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Produkt równoważny można nazwać, gdy wykonawca może zaoferować wykonanie przedmiotu o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast o takich samych właściwościach wymaganych przez zamawiającego. 

OPZ
OPZ

W większości przypadków dokumenty zamówień publicznych muszą być sporządzone w języku urzędowym danego kraju, ale mogą być również dostępne w innych językach, jeśli istnieje taka potrzeba. W Polsce wymagany jest dokument w języku polskim. Jednakże w przypadku, gdy wymagane jest tłumaczenie dokumentów na inny język, zazwyczaj wymaga się, aby tłumaczenie było wykonane przez profesjonalnego tłumacza przysięgłego, aby zapewnić dokładność i wiarygodność tłumaczenia.

Nawierzchnia na boisko w OPZ

Podstawowymi nawierzchniami, które powszechnie są stosowane w inwestycjach sportowych są: sztuczna trawa oraz nawierzchnia poliuretanowa.

O parametrach sztucznej trawy pisaliśmy już tutaj.

Inwestor przy planowaniu inwestycji, powinien podjąć decyzję jakie boisko chciałby zrealizować – czy boisko piłkarskie czy kort tenisowy, a może boisko wielofunkcyjne. W zależności od przystosowania, należy uwzględnić odpowiednie parametry sztucznej trawy.

Zamawiając usługę wykonania boiska, musimy zwrócić szczególną uwagę co do wymagań dokumentacji. Opis przedmiotu zamawianego musi zawierać kilka najważniejszych informacji: 

  • Typ boiska: określenie czy ma to być boisko do piłki nożnej, siatkówki czy koszykówki;
  • Rodzaj nawierzchni: trawa sztuczna czy poliuretan;
  • Rozmiar: szerokość, długość i ewentualnie wysokość, jeżeli boisko będzie miało ogrodzenie;
  • Przedmiar, czyli wstępny kosztorys, w jakiej cenie chcielibyśmy aby usługa była wykonana;
  • Urządzenia, które mają być umieszczone np. Bramki, kosze, słupki;
  • Ogrodzenie : tak czy nie, z jakiego rodzaju materiału ma być wykonana;
  • System drenażu, aby zapewnić odpowiednie odprowadzanie wody deszczowej;

Podsumowanie

Dokładność i kompletność opisu przedmiotu zamówienia jest kluczowa dla zapewnienia, że wykonawcy będą mieli jasny obraz oczekiwań zamawiającego i będą mogli odpowiednio przygotować oferty.

ul. Grójecka 43/1a, Warszawa
Pon-Piątek: 9:00-18:00
@2023 - Complex Inwestycje sp. z o.o. Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!