Budżet

Coraz więcej gmin, decyduje się na realizacje projektów w ramach tzw. budżetów partycypacyjnych. Budżet partycypacyjny – jest to szczególny rodzaj zaangażowania, w wyniku którego mieszkańcy danej gminy mogą zgłaszać pomysły na inwestycje, w ten sposób, aby rzeczywiście odpowiedziało to potrzebom mieszkańców.

Naszym zdaniem, bardzo dobrym pomysłem w tego typu inicjatywach jest inwestycja w infrastrukturę sportową, w tym przede wszystkim place zabaw, korty oraz boiska! Dlaczego tak uważamy?

Co to jest budżet partycypacyjny?

Inicjatywa zwana jako budżet partycypacyjny to sposób na określenie celu wydatkowania części publicznych pieniędzy. Jest to proces, w którym mieszkańcy biorą udział w decydowaniu o wydatkach publicznych poprzez bezpośrednie uczestnictwo w wyborze projektów, które zostaną sfinansowane z funduszy publicznych. Jest to praktyka demokratyczna, która umożliwia obywatelom aktywne zaangażowanie się w kształtowanie swojego otoczenia i decydowanie o priorytetach inwestycyjnych w ich społecznościach.

W ramach procedury, wnioskodawcy (zazwyczaj organizacje na terenie gminy, ale także zwykli mieszkańcy) przedstawiają pomysły na realizacje konkretnych projektów. Projekty powinny przede wszystkim:

 • adresować rzeczywiste potrzeby społeczności, wynikające z analizy lokalnych problemów i wyzwań;
 • być realny technicznie oraz kosztowo do wykonania (należy przedstawić szacunkowy koszt inwestycji);
 • powinien mieć pozytywny wpływ na społeczność lokalną;
 • powinien promować aktywne zaangażowanie mieszkańców i ich uczestnictwo w procesie jego realizacji.

Złożone projekty są oceniane pod kątem formalnym. Projekty, które spełniają wszystkie wymagania formalne, zostają oficjalnie projektami do zrealizowania budżetu partycypacyjnego. Na tym etapie, projekty są przedstawiane a mieszkańcy mogą głosować i wybrać projekty, które zostaną finalnie zrealizowane.

Projekty z największą liczbą oddanych głosów – wygrywają! Po rozstrzygnięciu, jedyne co pozostaje to realizacja przedsięwzięcia.

Szczegółowy sposób zgłaszania oraz wyboru projektu, określony jest przez gminę.

Budżet
Budżet

Koszt realizacji inwestycji w infrastrukturę sportową

W ramach budżetu partycypacyjnego można zrealizować część zadań związanych z budową infrastruktury sportowej lub naprawą istniejącej infrastruktury. Ważne, aby na tym etapie prawidłowo oszacować koszt pomysłu. Limit kwot do wydania w budżecie partycypacyjnym może być różny w zależności od miejsca, w którym jest stosowany, oraz od decyzji władz lokalnych.

Niemniej jednak, kwota już 150 000 zł pozwala nam na zrealizowanie wielu ciekawych projektów. Przykładowo, w takiej kwocie można:

 • wykonać piłkochywty wokół istniejącego boiska;
 • wykonać wymianę urządzeń (bramki, słupki) na boisku;
 • wykonać wymianę urządzeń na placu zabaw;
 • kompleksowo przeprowadzić konserwacje na wielu obiektach sportowych;
 • wybudować małe boisko (do ok. 300-400 m2) z nawierzchnią ze sztucznej trawy;
 • wybudować małą bieżnie;
 • wykonać strefę aktywności fizycznej dla mieszkańców.

Nasza firma uczestniczyła nieraz w realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego, a efektem tego było choćby wybudowanie boiska rekreacyjnego w Kutnie.

Korzyści wynikające z wybudowanego boiska z budżetu partycypacyjnego

Wybór projektu „sportowego” w ramach głosowania nad BP, ma wiele korzyści.

Zgłaszanie inwestycji sportowych w ramach budżetu partycypacyjnego sprzyja budowaniu więzi społecznych w lokalnych społecznościach. Projektowanie i realizacja miejsc do uprawiania sportu staje się wspólnym celem, który łączy różne grupy społeczne, przyczyniając się do integracji i wspólnej odpowiedzialności za przestrzeń publiczną.

Inwestycja w infrastrukturę sportową pozwala na promowanie i zachęcanie do aktywności fizycznej. Zachęca również mieszkańców do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Najmłodsi natomiast mają infrastrukturę do rozwijania swoich pasji oraz zainteresowań.

Dostępność miejsc do aktywności fizycznej zachęca do regularnego ćwiczenia, co może przyczynić się do zmniejszenia problemów zdrowotnych związanych z brakiem aktywności, takich jak otyłość czy choroby sercowo-naczyniowe. Poprawa kondycji fizycznej społeczności może również przekładać się na zwiększenie produktywności i ogólnej jakości życia.

Poprzez angażowanie się w projektowanie, budowę i użytkowanie miejsc do uprawiania sportu, mieszkańcy mogą rozwijać swoje umiejętności organizacyjne, współpracować ze sobą i rozwijać poczucie wspólnoty.

Podsumowanie

W rezultacie zgłaszanie inwestycji sportowych jako projektów budżetu partycypacyjnego przynosi szereg korzyści zarówno dla społeczności lokalnych, jak i samorządów. Poprzez aktywne angażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji, tworzy się przestrzeń do budowania lepszych społeczności, które są bardziej zrównoważone, zdrowsze i bardziej dostępne dla wszystkich.

ul. Grójecka 43/1a, Warszawa
Pon-Piątek: 9:00-18:00
@2023 - Complex Inwestycje sp. z o.o. Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!