Certyfikacja boiska FIFA

Certyfikacja FIFA dla boiska

Proces certyfikacji FIFA boiska piłkarskiego składa się z paru etapów. Przede wszystkim należy wskazać, że nie każde boisko boisko będzie podlegało certyfikacji FIFA. Certyfikacja FIFA jest certyfikacją boiska jako całości – a nie sztucznej trawy, podkładu czy granulatu. Poza tym warto pamiętać, że boisko podlega czasowej certyfikacji (oznacza to że certyfikat jest ważny określony czas […]

poliuretan na boisko

Boiska ze sztucznej trawy a wymagania FIFA.

Wiele Inwestycji związanych z boiskami piłkarskimi odnosi się do uzależnia swoje wymagania od wymagań FIFA. Jakie są to dokładnie wymagania? Czego one dotyczą? Czy zawsze dają rękojmie odpowiedniej jakości dla Inwestora? Komu potrzebne certyfikaty FIFA? Certyfikaty zostały utworzone przez organizację FIFA i mają na celu wskazanie jakościowych obiektów piłkarskich ze sztuczną trawą. Obiekty objęte certyfikacją […]

34 Steuben St, Brooklyn, NY 11205
Mon - Sat: 7:00-18:00
Copyright © 2019 Designed by Ovatheme. All rights reserved.