Certyfikacja boiska FIFA

Boiska piłkarskie ze sztuczną trawą

Proces certyfikacji FIFA boiska piłkarskiego składa się z paru etapów. Przede wszystkim należy wskazać, że nie każde boisko boisko będzie podlegało certyfikacji FIFA. Certyfikacja FIFA jest certyfikacją boiska jako całości – a nie sztucznej trawy, podkładu czy granulatu. Poza tym warto pamiętać, że boisko podlega czasowej certyfikacji (oznacza to że certyfikat jest ważny określony czas np. 1 rok/2lata).

Boiska podlegające certyfikacji FIFA

Certyfikacji FIFA podlegają pełnowymiarowe boiska piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Zgodnie z wymaganiami FIFA, określonymi w dokumencie Handbook of Requirements FIFA Quality Programme for Football Turf, certyfikacji podlegają boiska o szerokości boiska min. 45 m oraz długości boiska min. 90 m.

Poza określonymi wymiarami boiska, wymagane są również przedbiegi, czyli powierzchni pomiędzy linią końcową boiska oraz krawędzią płyty. Na boisku powinny się znajdować linie do gry określone zasadami FIFA dla boisk pełnowymiarowych. Boisko, aby zostało certyfikowane przez FIFA powinno być utrzymywane i konserwowane w takim stopniu aby zachować swoje parametry. Dlatego, też przy certyfikacji właściciel pełnowymiarowego boiska musi zapewnić, że jest w stanie zapewnić profesjonalną konserwację boiska, wymaganą przez producenta sztucznej trawy. Właściciel może zapewnić konserwację albo poprzez zakup sprzętu do konserwacji sztucznej trawy, albo poprzez przedstawienie umowy serwisowej z zewnętrzna firmą, potwierdzającej, że usługa konserwacji będzie wykonywana. Certyfikacja wiąże się z uiszczaniem opłaty certyfikacyjnej na rzecz FIFA.

Rodzaje certyfikacji FIFA

Boisko może zostać certyfikowane i uzyskać certyfikacje FIFA Quality lub FIFA Quality PRO. Zdaniem organizacji FIFA, certyfikacja FIFA Quality Pro przeznaczona jest dla najlepszych boisk, na których rozgrywane są profesjonalne mecze. Program FIFA Quality jest przeznaczony natomiast dla klubów amatorskich.

Etapy certyfikacji boiska

Certyfikacja oparta jest na 4 etapach:

  1. Testy w laboratorium nawierzchni, jaka będzie użyta na boisku. Sztuczna trawa powinna być przetestowana przez niezależne laboratorium, akredytowane przez FIFA. Takim laboratorium jest np. Labosport UK albo KIWA Isa-Sport. W ramach testów, laboratorium powinno potwierdzić, że proponowana nawierzchnia spełnia wymagania FIFA. Wynikiem badań jest raport z badań potwierdzający parametry sztucznej trawy oraz fakt spełnienia przez dany produkt wymagań FIFA;
  2. Następny etap to instalacja nawierzchni ze sztucznej trawy. W trakcie tego etapu kontrolowany jest sposób instalacji nawierzchni i zgodność z wymaganiami producenta (np. poprzez odpowiedni zasyp);
  3. Finalnie, po ułożeniu nawierzchni na odpowiedniej podbudowie, z odpowiednim zasyp, przychodzi czas testowania boiska. Zespół certyfikujący sprawdza i potwierdza zastosowane materiały. Sprawdzane jest m.in. zachowanie piłki na boisku, jej odbicie, sposób turlania. Efektem prac jest raport z badania boiska (Field test report);
  4. W przypadku pozytywnych wyników następuje certyfikacja boiska. Właściciel boiska po uiszczeniu opłaty certyfikacyjnej na rzecz FIFA, otrzymuje certyfikację, a boisko zostaje wpisane na stronie FIFA jako oficjalne boisko certyfikowane. FIFA następnie dokonuje ponownych testów w celu przedłużenia certyfikacji oraz ewentualnych kontroli konserwacji boiska.
Certyfikacja boiska FIFA
Certyfikacja boiska FIFA

Certyfikacja FIFA boiska a sztuczna trawa

Wymagane jest, aby sztuczna trawa na certyfikowanym boisku była nawierzchnią przetestowaną przez niezależne i akredytowane laboratorium – tak jak opisano to w punkcie 1. etapu certyfikacji. Ponadto, w zależności od poziomu certyfikacji, FIFA może wymagać, aby producent sztucznej trawy był licencjonowanym lub preferowanym producentem sztucznej trawy. Przykładem producenta licencjonowanego przez FIFA jest Realturf. Zgodnie z wymaganiami FIFA, boisko do poziomu FIFA Quality może posiadać nawierzchnie producenta licencjonowanego przez FIFA, natomiast poziom FIFA Quality Pro wymaga producenta preferowanego tzw. Fifa Preferred Provider.

Przy boiskach, które nie będą podlegać certyfikacji warto skorzystać z nawierzchni producentów, którzy mają produkty przebadane przez niezależne laboratorium (np. Labosport UK) na zgodność produkty z wymaganiami FIFA oraz IMS, czyli międzynarodowym standardem meczowym (International Match Standard).

Wszelkie informację dotyczące certyfikacji FIFA oraz standardów można znaleźć na stronach FIFA.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu 🙂

Certyfikacja boiska FIFA
Certyfikacja boiska FIFA
ul. Grójecka 43/1a, Warszawa
Pon-Piątek: 9:00-18:00
@2023 - Complex Inwestycje sp. z o.o. Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!