badanie infrastruktury

W ramach naszej działalności, jesteśmy w stanie wykonać profesjonalne badanie infrastruktury sportowej, pod kątem jej użyteczności, oraz konieczności modernizacji nawierzchni. Usługa dotyczy zazwyczaj boisk:

 • boisk piłkarskich przyszkolnych oraz rekreacyjnych;
 • boisk piłkarskich typu Orlik (o powierzchni 1860 m2);
 • boisk piłkarskich pełnowymiarowych (7 000 – 9 000 m2);
 • boisk wielofunkcyjnych;
 • placów zabaw;
 • kortów tenisowych;
 • bieżni.

Potrzeba przeprowadzenia ekspertyzy obiektu sportowego zazwyczaj jest podyktowana koniecznością oceny czy infrastruktura wymaga niezwłocznego remontu, czy może jeszcze posłużyć. Innym powodem wykonania badania, jest potwierdzenie parametrów związanych z nawierzchnią boiska, pod kątem wymagań do testowania nawierzchni, przykładowo przy planowanej certyfikacji boiska FIFA.

W ramach naszych usług, firma Complex Inwestycje może wykonać ekspertyzę oraz opinie na nawierzchniach typu:

 • sztuczna trawa piłkarska (trawa syntetyczna);
 • sztuczna trawa wielofunkcyjna (trawa syntetyczna);
 • sztuczna trawa na korty tenisowe (trawa syntetyczna);
 • nawierzchnia poliuretanowa (wykonywana w technologii natryskowej);
 • nawierzchnia poliuretanowa (wykonywana w technologii sandwich).
badanie infrastruktury
badanie infrastruktury

Ekspertyzy boiska pod kątem ich stanu technicznego

Sposób weryfikacji boiska jest uzależniony od rodzaju nawierzchni, jednakże celem ekspertyzy jest ocena „żywotności” nawierzchni, w ten sposób, aby określić jak bardzo nawierzchnia jest zużyta.

W przypadku nawierzchni z trawy syntetycznej istotne jest:

 • zweryfikowanie ilości granulatu na boisku piłkarskim;
 • zweryfikowanie ilości piasku na boisku wielofunkcyjnym;
 • zweryfikowanie łączeń nawierzchni;
 • zweryfikowanie stopnia zużycia włókien trawy (monofilowych lub fibrylowanych);
 • przetestowanie nierówności na podbudowie.

W przypadku nawierzchni poliuretanowych ważne jest, aby sprawdzić:

 • poziom warstwy użytkowej nawierzchni (czy warstwa SBR jest już odkryta czy nie);
 • potencjalne ubytki w podbudowie (gdzie nawierzchnia wydaje się nie mieć pod spodem podparcia na podbudowie);
 • widoczność linii na boisku;
 • widoczne pęknięcia nawierzchni.

Badanie nawierzchni pod kątem certyfikacji

Certyfikacja boisk, w szczególności boisk ze sztucznej trawy, wiąże się z dodatkowymi testami.

Przy takim badaniu boiska należy wykonać test odbicia piłki. W zależności od poziomu certyfikacji FIFA (FIFA Quality lub FIFA Quality Pro) piłka po odbiciu od nawierzchni powinna się odbić na określoną wysokość. Piłka zrzucona z rampy o wysokości ponad 2m, powinna odbić się w konkretnym przedziale – np. na nowym boisku, odbicie piłki dla poziomu FIFA Quality powinno zmieścić się w przedziale 0,6-1,0 m; natomiast dla poziomu FIFA Quality Pro powinna się zmieścić w przedziale 0,6 – 0,85 m.

Przy profesjonalnym teście, przy certyfikacji boiska oraz badaniu trawy, test na odbicie piłki jest wykonywany w różnych warunkach oraz z różnym „zużyciem” nawierzchni.

Kolejnym testem wykonywanym z myślą o certyfikacji jest test toczenia się piłki (Ball roll). Test jest wykonywany z użyciem rampy, która pozwala na stoczenie się piłki z różnych wysokości oraz pod różnymi kątami. Podobnie jak z odbiciem piłki, federacja piłkarska wyznacza przedział, w którym wynik toczenia piłki powinien się znaleźć, co następnie definiuje poziom boiska.

Ostatecznie na boisku można wykonać test amortyzacji nawierzchni (shock absorption).

Próby powinny być wykonywane w paru miejscach na boisku, zazwyczaj się wykonuje ok. 5-8 prób na boisku w różnych jego częściach.

Powyższe pokazuje, jak ważne pod kątem certyfikacji boiska jest badanie całego gotowego boiska, a nie samej nawierzchni. Parametry samej nawierzchni nie zapewniają, ani nie gwarantują certyfikacji FIFA.

Zdecydowanie inaczej wygląda natomiast badanie nawierzchni pod kątem parametrów tenisowych czy lekkoatletycznych. W tym przypadku kluczową rolę odgrywają nawierzchnie oraz testy nawierzchni w niezależnym, akredytowanym laboratorium.

Pod kątem certyfikacji lekkoatletycznej IAAF bada się nawierzchnie poliuretanowe.

Podsumowanie

Ekspertyza może posłużyć jako potwierdzenie konieczności wykonania nowych inwestycji na boisku. Alternatywnie, boisko może być zweryfikowane pod kątem porównania go z obowiązującymi normami oraz standardami.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu!

ul. Grójecka 43/1a, Warszawa
Pon-Piątek: 9:00-18:00
@2023 - Complex Inwestycje sp. z o.o. Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!