Dobrej jakości sztuczna trawa

Wielu inwestorów przystępujących do realizacji projektu infrastruktury sportowej wybiera dla inwestycji nawierzchnie ze sztucznej trawy. Zadając pytanie ofertowe o koszty realizacji, inwestor ze względu na ograniczoną wiedzę w temacie często nie podaje oczekiwanych parametrów sztucznej trawy. Należy mieć na uwadze, że otrzymane w ten sposób oferty mogą nie być porównywalne – gdyż bez zdefiniowania parametrów materiału, można uzyskać ofertę, która nie spełnia oczekiwań budżetowych lub jakościowych Inwestora.

Sztuczne trawy na boiska piłkarskie

Przykład różnych modeli sztucznej trawy na boisko piłkarskie

Sztuczna trawa – na co zwrócić uwagę?

Przede wszystkim, przy wyborze sztucznej trawy najistotniejsze parametry to:

  • Rodzaj włókien;
  • Wysokość włókna;
  • Gęstość włókien;
  • Dtex.

Podstawowe 4 parametry, które pozwalają na zidentyfikowanie i rozróżnienie sztucznych traw.

Rodzaje włókien

Trawa syntetyczna jest nawierzchnią sportową oraz dekoracyjną stosowaną na placach zabaw, kortach oraz boiskach. Podstawowa różnica pomiędzy wieloma nawierzchniami to jest zastosowany rodzaj włókna.

Rozróżnia się 2 podstawowe rodzaje włókien: włókno monofilowe oraz włókno fibrylowane. 

Włókno monofilowe oznacza włókno składające się z pojedyńczych nitek, imitujących źbła naturalnej trawy. Zazwyczaj jedna wiązka takiego włókna składa się z od 6 do 10 nitek. Ze względu na proces produkcji, jeden pęczek sztucznej trawy z takim włóknem pozwala na uzyskanie dwukrotnej ilości nitek, które stanowią następnie gęstość nawierzchni (wynika, to z przeplatania włókna przez podkład, oraz odcięciu  przeplatanego włókna z dwóch stron i pozostawieniu włókna w podkładzie w kształcie litery „U”. Włókna monofilowe stosowane są zazwyczaj w sztucznych trawach na boiska piłkarskie, korty oraz nawierzchnie dekoracyjną. 

Włokno monofilowe

Włókno monofilowe z trawy syntetycznej piłkarskiej

Włókna fibrylowane oznaczają włókno, będące ponacinaną tasiemką. Taki kawałek tasiemki jest ponacinany, dzięki czemu w trakcie eksploatacji obiektu z taką nawierzchnią – ulega ona zagęszczeniu poprzez mechacenie się włókien. Włókno fibrylowane jest stosowane na przy nawierzchniach krótkich – zazwyczaj na placach zabaw, kortach tenisowych oraz boiskach wielofunkcyjnych. 

włokno fibrylowane

Włókno fibrylowane ze sztucznej trawy z trawy syntetycznej wielofunkcyjnej

Zarówno włókna fibrylowane, jak i włókna monofilowe, mogą występować jako włókna proste lub jako włókna skrętne. Włókna skrętne generalnie mają zastosowanie w nawierzchniach bezzasypowych oraz nawierzchniach dekoracyjnych.

Wysokość włókien

Wysokość sztucznej trawy uzależniona jest od przeznaczenia infrastruktury sportowej. W przypadku projektowania boiska piłkarskiego, uwzględnia się sztuczną trawę z dłuższym włóknem – tj. ok. 40-60 mm. Wynika to z tego, że taka nawierzchnia jest zasypywana zarówno piaskiem kwarcowym oraz granulatem (SBR/EPDM). 

Na korty tenisowe wykorzystuje się zazwyczaj trawę syntetyczną z krótką wysokością włókna – od 10-15 mm do 20 mm. Na korcie tenisowym oczekiwane jest dobre odbicie piłki – dlatego na kortach zastosowanie mają krótkie trawy zasypywane piaskiem. Profesjonalne nawierzchnie na korty tenisowe zazwyczaj mają raport z badań niezależnego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport) potiwerdzające jakość trawy oraz uzyskanie certyfikatu ITF. 

Podobnie do nawierzchni na korty tenisowe wygląda nawierzchnia na boiska wielofunkcyjne, na których oczekiwane jest dobre odbicie piłki (np. Koszykówka lub piłka ręczna). Na takich obiektach również stosuje się nawierzchnie o wysokości 10-20 mm. 

Standardem na placach zabawach jest wykorzystanie sztucznych traw o wysokości 24 mm. Wyższe włókno wynika z konieczności zapewnienia nawierzchni bezpiecznej, zgodnej z normą PN:EN 1177.

Gęstość włókien

Cena sztucznej trawy zależy w dużym stopniu od gęstości sztucznej trawy. Gęstość trawy syntetycznej zapewnia lepszą sprężystość nawierzchni oraz stabilniejsze ułożenie zasypu. Większa gęstość trawy wygląda także ładniej i estetycznej 🙂

Gęstość sztucznej trawy jest wypadkową gęstości pęczków trawy syntetycznej oraz zastosowanego włókna. Oznacza to, że sztuczna trawa monofilowa pod kątem gęstości włókien niemal zawsze będzie gęstsza od nawierzchni z włóknami fibrylowanymi. Wynika to ze sposobu liczenia włókien i przy włóknach fibrylowanych z jednego pęczka będą wychodzić zawsze 2 włókna (bo tak są przeplatane przez podkład). Przy włóknach monofilowych z jednego pęczka będą wychodzić 12 lub 16 nitek (włokien). Porównując trawę syntetyczną o ilości pęczków 10 000/m2, trawa z włóknami fibrylowanymi będzie miała zawsze 20 000 włókien (2 tasiemki z jednego pęczka). Przy włóknie monofilowym oraz takiej samej gęstości pęczków, gęstość trawy wyniesie odpowiednio 120 000 włókien/m2 (przy włóknie z 6 nitkami – z 1 pęczka będzie wychodzić 12 „nitek” – włókien) lub 160 000 włókien/m2 (przy włóknie z 8 nitkami – z 1 pęczka będzie wychodzić 16 „nitek” – włókien).

Porównanie włókien z różnym Dtex

Po lewej włókno monofilowe (Dtex ponad 13 000), po prawej włókno monofilowe (Dtex 9 000).

Przy boiskach piłkarskich gęstość nawierzchni waha się od 95 000 włókien/m2 do 220 000 włókien/m2. Boiska piłkarskie typu „Orlik” miały zazwyczaj gęstość ok. 101 000 włókien/m2. Wiele boisk projektowanych na boiska pełnowymiarowe ma gęstość 130 000-160 000 włókien/m2.

 

Przy krótkich trawach fibrylowanych gęstość nawierzchni wynosi zazwyczaj ok. 38 000-108 000 włókien/m2. Nawierzchnie poniżej 38 000 włókien/m2 uznawane są za bardzo rzadką nawierzchnie. 

Sztuczna trawa fibrylowana o gęstości 80 000 włókien

Sztuczna trawa fibrylowana o gęstości 80 000 włókien

sztuczna trawa fibrylowana o gęstości ponad 100 000 włókien/m2

sztuczna trawa fibrylowana o gęstości ponad 100 000 włókien/m2

Przy krótkich trawach monofilowych gęstość nawierzchni wynosi zazwyczaj od ok. 220 000 włókien/m2 do nawet 650 000 włókien/m2. 

Dtex

Parametr Dtex oznacza grubość zastosowanych włókien. Im parametr wyższy, tym zazwyczaj produkt jest lepszy i droższy. Dtex oznacza wagę (podaną w gramach) pojedyńczego włókna rozciągniętego na długość 10 000 m. Przy włóknach monofilowych podaje się również ilość „nitek” włókna. Przykładowo włokno monofilowe o Dtex 11 000/8, oznacza włókno z 8 „nitkami. 

Szpula z włóknem monofilowym z 8 nitkami

Szpula z włóknem monofilowym z 8 nitkami

Zastosowany Dtex zależy od rodzaju infrastruktury oraz rodzaju obiektu (czy obiekt profesjonalny czy amatorski).

Pozostałe parametry sztucznej trawy

Trawa syntetyczna może zostać opisana za pomocą szeregu innych parametrów. Takimi parametrami są między innymi metoda produkcji, zastosowany podkład wtórny (lateks czy poliuretan), rozstaw szycia i inne. Opisane przykłady parametrów opisują w większości dokładne sposoby produkcji, co dla użytkownika końcowego nie ma żadnego znaczenia. Wiele sposobów produkcji takich jak np. zastosowanie podkładu lateksowego czy poliuretanowego jest równoważna i nie wpływa na jakość produktu, a wynika jedynie z ustawień produkcyjnych i posiadanej linii produkcyjnej.  Skupianie się na tego typu parametrach wynika często ze wzorowania się inwestora/projektanta na karcie technicznej określonego producenta i przepisywaniu wszystkich parametrów technicznych. Dla użytkownika najważniejszymi parametrami są wysokość włokna, jego gęstość, zastosowane włokna oraz dtex.

ul. Grójecka 43/1a, Warszawa
Pon-Piątek: 9:00-18:00
@2023 - Complex Inwestycje sp. z o.o. Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!