Wymiana sztucznej nawierzchni sportowej

Raz na paręnaście lat, nadchRaz na paręnaście lat nadchodzi moment, w którym eksploatowana przez lata nawierzchnia wymaga wymiany. Wymiana sztucznej nawierzchni sportowej – na czym polega?

Przede wszystkim, pod kątem formalnym, wymiana nawierzchni, ani remont ani wymiana nawierzchni sportowej nie wymaga dopełnienia żadnych formalności wynikających z prawa budowlanego. Taka inwestycja nie wymaga zatem uzyskania pozwolenia na budowę, a tym bardziej nie jest wymagane zgłoszenie.

Przez remont należy rozumieć naprawę fragmentu boiska, który uległ uszkodzeniu na skutek intensywnej eksploatacji lub zniszczenia mechanicznego. Natomiast wymiana sztucznej nawierzchni sportowej oznacza całkowity demontaż istniejącej nawierzchni i montaż nowej.

Wymiana sztucznej nawierzchni sportowej

Przede wszystkim, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, należy ustalić zakres remontu nawierzchni oraz ustalić szczegóły dotyczące obiektu. Z punktu widzenia każdego Wykonawcy, a także dla łatwości planowania należy ustalić:

  • Powierzchnia obiektu sportowego;
  • Jaka nawierzchnia była montowana na dotychczasowym boisku – takie informacje znajdują się w projekcie budowlanym albo projekcie przesłanym do zgłoszenia – czy istniejąca nawierzchnia to płytki SBR, czy jest to sztuczna trawa, nawierzchnia polipropylenowa, czy może nawierzchnia poliuretanowa;
  • Jaka podbudowa została wykonana na obiekcie – czy jest to podbudowa dynamiczna (kruszywa) czy statyczna (płyta betonowa);
  • Czy pod nawierzchnią zastosowano warstwę amortyzującą – z podkładów lub warstwy e-layera;
  • Opis techniczny nawierzchni – istotne przede wszystkim pod kątem właściwości użytkowych oraz wagi nawierzchni – co jest istotne do oszacowania budżetu na utylizację.

Pierwszy etap prac polega na demontażu istniejącej nawierzchni. Jeżeli demontowana nawierzchnia to sztuczna trawa piłkarska zasypana granulatem można rozważyć wyciągnięcie granulatu – obniży to masę nawierzchni, a także pozwoli na segregacje elementów gumowych (SBR/EPDM) oraz innych sztucznych związków (Polietylenu lub polipropylenu będącego materiałem z którego wytwarza się włókna).

Wymiana sztucznej nawierzchni sportowej
Wymiana sztucznej nawierzchni sportowej

Wymiana, remont czy konserwacja?

Przez remont należy rozumieć naprawę fragmentu boiska, który uległ uszkodzeniu na skutek intensywnej eksploatacji lub zniszczenia mechanicznego. Natomiast wymiana sztucznej nawierzchni sportowej oznacza całkowity demontaż istniejącej nawierzchni i montaż nowej.

Czasem, mimo iż wydaje się, że nawierzchnia jest do wymiany, może się okazać, że jest dla niej jeszcze ratunek. Zabiegi konserwujące nawierzchnie sportowe są w stanie często przywrócić parametry użytkowe i wizualne nawierzchni.

Utylizacja starej nawierzchni

Następnie po wykonanym demontażu, należy zlecić utylizację zdemontowanej nawierzchni. Materiał powinna odebrać firma zajmująca się odpadami takich materiałów oraz utylizacją. W przypadku nawierzchni sportowych, które stale nie są związane z podbudową (płytki SBR, płytki polipropylenowe, sztuczna trawa) oraz które nie są w 100% zużyte, można rozważyć ich odsprzedaż.

Poprawa podbudowy i wybór nowej nawierzchni

Proces wymiany nawierzchni sportowej powinien uwzględniać poprawę podbudowy, w szczególności jeżeli obiekt posiadał podbudowę dynamiczną. Po wielu latach eksploatacji na takiej podbudowie mogą się pojawić punktowe nierówności. Nierówności należy uzupełnić kruszywem oraz zagęścić.

Ostatecznie, należy rozważyć nową nawierzchnię, która zostanie zainstalowana na boisku. Warto przy tym kierować się pewnymi zasadami:

  1. Uwzględnić wysokość obrzeży i podbudowy, przy zmianie charakteru obiektu sportowego. Ma to szczególne znaczenie przy zmianie nawierzchni sportowej wielofunkcyjnej lub tenisowej (z krótką sztuczną trawą lub poliuretanem wykonanym na równo z wysokością obrzeży) na nawierzchnie piłkarską (z długą sztuczną trawą oraz możliwą warstwą amortyzująca). Zmiana charakteru obiektu sportowego może się wiązać z dodatkowymi pracami – np. podwyższeniem obrzeży okalających boisko.
  2. uwzględnić specyfikację techniczną nowej nawierzchni, jeżeli jest to inny typ nawierzchni – przykładowo płytki polipropylenowe najlepiej układać na kostce brukowej, natomiast położenie poliuretanu może wymagać ułożenia warstwy stabilizującej;
  3. uwzględnić potrzebny poziom amortyzacji – przy zmianie charakteru obiektu sportowego, może ulec zmianie wymagany poziom amortyzacji. Wykonanie w miejscu mini boiska, placu zabaw z zabawkami typu huśtawka, może się wiązać z koniecznością zwiększenia amortyzacji, tak aby zapewnić nawierzchnie bezpieczną. Jednakże, zmiana placu zabaw na boisko wielofunkcyjne lub kort wiąże się z koniecznością zmniejszenia amortyzacji, tak aby uzyskać odpowiednie odbicie piłki.
  4. przepuszczalność wody nowej nawierzchni w porównaniu do nawierzchni zdejmowanej – ma to na celu zwrócenie uwagi na ewentualne problemy z drenażem, jeżeli zastosujemy rozwiązanie o innych właściwościach.

Po instalacji nowej nawierzchni, boisko może odzyskać wiele walorów użytkowych oraz estetycznych.

W przypadku planowania wymiany lub remontu boiska ze sztuczną nawierzchnią – zapraszamy do kontaktu! Doradzimy oraz kompleksowo przeprowadzimy taką wymianę!

ul. Grójecka 43/1a, Warszawa
Pon-Piątek: 9:00-18:00
@2023 - Complex Inwestycje sp. z o.o. Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!