Opis

Projekt polegający na kompleksowym wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w Kutnie o powierzchni 448 m2 – realizacja w formacie „Zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach przeprowadzonych prac, nasza firma wykonała prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej (projekt budowlany, przedmiar, STWiORB). Wykonany projekt został zgłoszony do organów nadzoru budowlanego. Po dopełnieniu obowiązków prawnych, nasza firma przystąpiła do prac budowlanych.

Prace budowlane uwzględniały wytyczenie pola boiska na przekazanym terenie, następnie na wykonaniu podbudowy. Na początku wykonano prace polegające na korytowaniu terenu, a następnie przystąpiono do prac związanych z wykonaniem podbudowy dynamicznej (na kruszywach z obrzeżami betonowymi).

Po zakończeniu prac związanych z podbudową, wykonany został montaż nawierzchni ze sztucznej trawy. Wybrany model sztucznej trawy, to krótka trawa fibrylowana, umożliwiająca grę zarówno w piłkę nożną, jak i piłkę ręczną oraz koszykówkę. Nawierzchnia zostałą zasypana piaskiem kwarcowym. Finalnym etapem było wykonanie montażu urządzeń sportowych – tj.  bramek 3×2 oraz koszy z obręczami.

W ramach inwestycji wykorzystano istniejącą już infrastrukturę w postaci piłkochwytów oraz słupów do zawieszenia tarcz i obręczy do koszykówki.

Inwestycja wykonana w województwie Łódzkim przez miasto Kutno.

Sztuczna trawa fibrylowana

Sztuczna trawa fibrylowana

Szczegóły
Lokalizacja: Kutno
Powierzchnia: 448m2
Rok: 2020
Wartość:
Projekt: Boisko,
Ul. Grójecka 43/1A,02-031 Warszawa
Pn - pt: 9:00-18:00
577600367
biuro@sportoweinwestycje.pl
@2023 - Complex Inwestycje sp. z o.o. Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!