Program sport akademicki

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na kolejną edycję projektu mającego zwiększać aktywność fizyczną młodzieży akademickiej – Program „Sport Akademicki” – edycja 2023.

Uczelnie akademickie oraz organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o dofinansowanie do realizowania zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w środowisku akademickim. Zgodnie z opublikowanymi informacjami, na dotacje mogą liczyć w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie struktury organizacyjne.

Cele programu

Program ma zadanie zrealizowanie celów, którymi są:

 1. wzrost aktywności fizycznej młodzieży akademickiej;
 2. tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia młodzieży akademickiej;
 3. kształtowanie rozwoju psychofizycznego młodzieży akademickiej, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego;
 4. wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.

Zgodnie z założeniami programu – ma on stanowić strategiczne działania podejmowane w obszarze sportu dla wszystkich powinny służyć społeczeństwu w wypracowaniu nawyku podejmowania aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie na każdym etapie życia, aby wpływać korzystnie na funkcjonowanie organizmu, podnosić poziom sprawności fizycznej i w efekcie dłużej pozostawać w dobrym stanie zdrowia, a tym samym zwiększyć poziom zadowolenia z życia i obniżyć koszty społeczne związane z niwelowaniem skutków hipokinezji i siedzącego trybu życia.

Założenia programu

W ramach programu Ministerstwo Sportu ma do rozdysponowania kwotę 14 mln złotych. W ramach tej kwoty udzielone zostanie wsparcie różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży akademickiej.

W ramach programu można realnie ubiegać się o (przykładowo):

 • zakup urządzeń lub sprzętu do realizacji programów sportowych;
 • poprawę infrastruktury sportowej, np. poprzez jej odnowienie i wyposażenie (zakup siatek, bramek);
 • transport uczestników, urządzeń i sprzętu;
 • wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu;
 • promocja przedsięwzięcia, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze;
 • obsługa sędziowska, obsługa techniczna, obsługa informatyczna, obsługa medyczna;
 • obsługa instruktorska i ekspercka,
 • inne koszty bezpośrednie pochodzące ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • (niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, które należy określić w preliminarzu finansowym) – do akceptacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Program jest skierowany do realizowania zadań na terenie Polski. Zadania muszą mieć charakter niekomercyjny.

Konserwacja boiska piłkarskiego
Konserwacja boiska piłkarskiego

Termin składania wniosków

Wniosków o udział w Programie mogą być składane do 17 stycznia 2023 r. Rozstrzygnięcie wniosków nastąpi do 7 lutego

Więcej informacji dotyczących nowej edycji programu można odnaleźć na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ul. Grójecka 43/1a, Warszawa
Pon-Piątek: 9:00-18:00
@2023 - Complex Inwestycje sp. z o.o. Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!