Boisko Orlik

Program boisk Orlik zakładał wybudowanie bazy boisk do użytku rekreacyjnego, których celem było zapewnienie infrastruktury dla młodzieży oraz dorosłych do uprawiania sportów zespołowych – takich jak piłka nożna lub koszykówka.

Standardowo kompleks sportowy typu „Orlik” składa się z:

  • boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy o powierzchni 1 860 m2;
  • boiska wielofunkcyjnego z liniami do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową;
  • piłkochwytów otaczających cały kompleks;
  • kontenerów sanitarnych.
Boisko Orlik
Boisko Orlik

Modernizacja czy konserwacja na boisku typu Orlik

Modernizacja sztucznej trawy, może polegać na jej dogłębnym doczyszczeniu, rozczesaniu włókien oraz uzupełnieniu granulatu. Tego typu zabiegi określane są mianem konserwacji boiska piłkarskiego. Konserwacje powinny być wykonywane co najmniej 1-2 razy do roku i wymagają specjalistycznego sprzętu, który podnosi włókna trawy, oczyszcza granulat oraz przeczesuje włókna nawierzchni ze sztucznej trawy.

Element modernizacji może polegać na naprawieniu nawierzchni, poprzez jej fragmentaryczne wymienienie, czyli wykonanie „łatek”. Taka naprawa może się okazać niezbędna, w szczególności w przypadku części boiska, poddanej intensywnej eksploatacji, jak np. pole karne.

Boisko Orlik poliuretanowe
Boisko Orlik poliuretanowe

Konserwacja boiska może dotyczyć również nawierzchni poliuretanowej. W takim przypadku nawierzchnia powinna zostać dokładnie przemytą specjalną myjką ciśnieniową oraz przeczyszczona mechanicznie, jeżeli na powierzchni zalega mech. Można następnie odnowić boisko, poprzez dokonanie odmalowania linii.

Wymiana nawierzchni na Orliku

Wymiana sztucznej trawy na boisku piłkarskim

W przypadku starszych boisk piłkarskich, zaleca się wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy. Boiska Orlik są zazwyczaj zrealizowane na podbudowie dynamicznej z nawierzchnią ze sztucznej trawy z włóknem monofilowym o długości 60 mm. W „Orlikach” stosowano zasyp nawierzchni z piasku kwarcowego oraz granulatu SBR lub EPDM. Wymiana nawierzchni jest podzielona na parę etapów. Początkowo, proces polega na demontażu i utylizacji istniejącej nawierzchni. Następnie wykonuje się poprawę podbudowy, poprzez dosypanie miału kamiennego i jego wyprofilowanie. Ostatni etap to wybór nowej nawierzchni ze sztucznej trawy i jej instalacja.

Proces wymiany nawierzchni na boisko piłkarskim Orlik może się wiązać z kosztem kilkuset tysięcy złotych. Na ostateczną wartość prac składa się parę czynników, takich jak:

  • wybór nowej nawierzchni ze sztucznej trawy (jej gęstości);
  • Certyfikacji nawierzchni (czy będzie to nawierzchnia certyfikowana przez FIFA – nie ma takiej potrzeby przy Orliku);
  • Rodzaju zasypu granulatem (SBR czy EPDM);
  • Zastosowania podkładów amortyzujących na boisku.

Wymiana nawierzchni poliuretanowej

Boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową można zmodernizować poprzez wykonanie tzw. „retoppingu” nawierzchni. Oznacza to wykonanie nowej warstwy wierzchniej boiska, poprzez nałożenie ponowne warstwy EPDM. Następnie należy wykonać malowanie linii. Tego typu modernizacja jest możliwa, w sytuacji, gdy boisko poliuretanowe nie ma żadnych znaczących zapadnięć.

Alternatywnie, odnowienie boiska wiąże się ze zdjęciem istniejącej nawierzchni oraz jej utylizacją. Po odsłonięciu i poprawieniu podbudowy, należy nałożyć nową nawierzchnie poliuretanową. Wiąże się to z całkowitą wymianą wszystkich warstw boiska.

„Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023 – Program modernizacji kompleksów sportowych

W 2023 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs – program skierowany na modernizacje kompleksów sportowych, to jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży boisk Orlik.

W ramach programu, wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie, w szczególności na:

1) naprawę lub wymianę nawierzchni boisk sportowych,

2) modernizacje oświetlenia,

3) modernizacje ogrodzenia wraz z piłkochwytami,

4) modernizacje istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego (w przypadku braku przy istniejących kompleksach sportowych istotnego elementu funkcjonalnego, jakim jest zaplecze sanitarno-szatniowe lub gdy istniejące zaplecze nie spełnia określonych wymagań bądź gdy nadaje się jedynie do rozbiórki, możliwa jest również budowa zaplecza).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie MInisterstwa.

Zainteresowanych inwestorów, zapraszamy do kontaktu.

ul. Grójecka 43/1a, Warszawa
Pon-Piątek: 9:00-18:00
@2023 - Complex Inwestycje sp. z o.o. Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!