Boisko piłkarskie

Kompleksowa budowa boiska piłkarskiego – w niniejszym wpisie, postaramy się przybliżyć proces wykonania boiska piłkarskiego.

Całkowitą budowę infrastruktury sportowej można podzielić na trzy zasadnicze etapy:

 1. Prace projektowo – administracyjne – są to prace, które nie zawsze są wymagane i ich wykonanie rozpoczyna się przed właściwym wykonaniem prac budowlanych. Można do tego etapu zaliczyć prace projektowe, prace związane ze z obsługą prawno – administracyjną (zgłoszenie budowy), jak i prace geodezyjne polegające na wytyczeniu miejsca i nakreśleniu mapy geodezyjnej.
 2. Prace ziemne – związane z wykonaniem obrzeży wokół boiska, korytowaniem ziemi w miejscu, w którym ma być boiska, ale także prace związane z wykonaniem podbudowy. Na tym etapie należy rozróżnić czy boisko będzie miało podbudowę dynamiczną (zagęszczone kruszywa) czy też płytę betonową. Ponadto, należy ustalić, czy boisko wymaga wykonania drenażu (a jeżeli tak, to czy boczny, czy w podbudowie), czy nie.
 3. Prace wykończeniowe – ostatni etap wykonania boiska, ale jeden z istotniejszych, gdyż uwzględnia ułożenie nawierzchni, czyli de facto tego co będzie wykorzystywane i co będzie widoczne dla użytkownika. W tym etapie, wykonywany jest również montaż urządzeń. Od tego, czy inwestycja sportowa będzie posiadała tylko podstawowe urządzenia (słupki, kosz, bramki) lub będą uwzględnione dodatkowo piłkochwyty i dodatkowe akcesoria, może zależeć wartość wyceny (oraz może ulec sporej zmianie).

W niniejszym wpisie pominięty zostanie etap prac projektowo – administracyjnych, jako, że takie prace nie zawsze są potrzebne i/lub wymagane przez inwestora.

Boisko piłkarskie – Orlik oraz boiska pełnowymiarowe

Boiska piłkarskie występują w różnych wymiarach. Boiska budowane przy szkołach, zazwyczaj mają powierzchnie do 2000 m2. Przy czym, należy zauważyć, że wiele boisk w Polsce to są boiska Orlikowe (boiska wybudowane w związku z programem budowy boisk Orlik 2012). Pole gry boiska Orlikowa jest prostokątem o dlugości 62 metrów oraz szerokości 32 metra. Daje to powierzchnie gry 1860 m2.

Boiska pełnowymiarowe, natomiast bardzo często podlegają wymaganiom federacji piłkarskich. Wiele boisk pełnowymiarowych może mieć długość od 90 do 120 metrów, natomiast szerokość od 45 do nawet 90 metrów. Od 2008 roku wiele boisk pełnowymiarowych zostało ujednoliconych i ma wymiary 105 m x 68 m. Przy budowie boiska należy jednak uwzględnić również przedbiegi. Dlatego też, faktyczne pole gry jest mniejsze o ok. 2-3 metry z każdej strony.

Boisko piłkarskie
Boisko piłkarskie

Linie do gry na boisku piłkarskim mają zazwyczaj szerokość 10 lub 12 cm. Na boisku piłkarskim można zastosować nawierzchnie naturalną, sztuczną trawą klasyczną, sztuczną trawę bezzasypową lub sztuczną trawę hybrydową.

Przy projektowaniu boiska piłkarskiego należy również rozważyć czy potrzebny będzie system drenażu. Generalnie, drenaż na boisku może być wykonany za pomocą rur drenażowych poprowadzonych w podbudowie boiska. Alternatywnie można przygotować drenaż liniowy, czyli rynnę drenażową poprowadzoną wzdłuż dłuższej krawędzi boiska.

Kompleksowa budowa boiska piłkarskiego – podbudowa

Podbudowa stanowi fundament na którym zostanie wykonane jakiekolwiek boisko czy kort tenisowy. Wszelkie prace powinny zostać uprzedzone wykonaniem korytowaniem terenu (na ok. 25 – 30 cm). Następnie, po obwodzie wykopanego dołu, powinny zostać ułożone obrzeża betonowe. Typowo przy mniejszych boiskach i kortach korzysta się z betonowych obrzeży o szerokości 6 cm lub 8 cm. Obrzeża zostają ułożone w betonowej ławie – co zapewni im odpowiednią stabilizację.

Baza powinna zostać wykonana z zagęszczonych kruszyw lub powinna zostać przygotowana płyta betonowa.

Typowa profesjonalna podbudowa z kruszyw uwzględnia:

 • piasek lub pospółka na wysokość ok. 10 cm;
 • kruszywo kamienne na wysokość ok. 15 cm;
 • miał kamienny na wysokość ok. 3 cm.

Tak przygotowane warstwy zapewniają dobrą stabilizację oraz drenaż nawierzchni. Nawierzchnia powinna być delikatnie wyprofilowana, dzięki czemu nadmiar wody będzie spływał z nawierzchni.

Opcjonalnie na boiskach piłkarskich można zastosować dodatkowo nawierzchnie amortyzujące. Amortyzację mogą zapewnić podkłady amortyzujące (zazwyczaj o grubości ok. 16-25 mm) lub nawierzchnia amortyzująca In Situ. Przy nawierzchni ze sztucznej trawy o wysokości 40 mm, zastosowanie nawierzchni amortyzującej jest obowiązkowe.

Alternatywne, przygotowana płyta betonowa powinna mieć odpowiednią grubość oraz również odpowiednie wyprofilowanie.

Kompleksowa budowa boiska piłkarskiego – nawierzchnia

Na tym etapie montowana jest nawierzchnia sportowa i urządzenia.

Przy boisku piłkarskim, inwestor ma parę możliwości nawierzchni do wyboru. Możliwe nawierzchnie to:

 • trawa naturalna;
 • Sztuczna trawa III generacji – klasyczna sztuczna trawa zasypywana piaskiem kwarcowym oraz granulatem;
 • Sztuczna trawa IV generacji (bezzasypowa) – nawierzchnia nie wymagająca zasypu w takiej ilości jak klasyczna trawa;
 • Sztuczna trawa hybrydowa – nawierzchnia łącząca zalety trawy sztucznej i naturalnej;

Koszt wykończenia nawierzchni uzależniony jest od wyboru nawierzchni. Nawierzchnia może różnić się od siebie wysokością, gęstością włókien oraz Dtexem (czyli grubością włókna). Klasyczne trawy piłkarskie mają wysokość od 40 mm do 65 mm. Zgodnie z wymaganiami FIFA nawierzchnie krótsze niż 50 mm powinny mieć zastosowaną dodatkową nawierzchnie amortyzującą. Klasyczna sztuczna trawa jest zasypywana piaskiem kwarcowym oraz granulatem. Różne rodzaje granulatów zostały opisane przez nas w tym wpisie.

Sztuczne trawy bezzasypowe są montowane na nawierzchni amortyzującej. Wysokość włókien w takiej nawierzchni to zazwyczaj 30-35 mm. Nawierzchnia różni się od klasycznych traw, tym, że w nawierzchni stosuje się włókna proste oraz włókna skrętne. Zastosowanie włókien skrętnych pełni funkcję podtrzymania włókien prostych oraz zapewnienie dodatkowej amortyzacji, która zwyczajowo jest uzyskiwana przez granulat.

Sztuczna trawa hybrydowa daje możliwość wykorzystania trwałości sztucznej trawy oraz odczucia, jakie zapewnia naturalna trawa. Podkład takiej trawy ma pozostawione w swojej powierzchni luki, z których może wyrastać trawa naturalna.

Przy montażu sztucznej trawy, warto uwzględnić nawierzchnie dobrej jakości, która mogłaby być potwierdzona Raportem z badań na zgodność z wymaganiami FIFA. Badania przeprowadzają niezależne autoryzowane laboratoria, takie jak Labosport lub ISA-Sport.

Boisko piłkarskie – urządzenia

Dodatkowo, na tym etapie, Inwestor może prosić o uwzględnienie różnych urządzeń, które wpływają na końcową wartość inwestycji. Podstawowym elementem boiska piłkarskiego są bramki. Dla boisk typu Orlik, stosuje się bramki amatorskie o wymiarach 5×2 m. Profesjonalne i pełnowymiarowe boiska posiadają bramki o wymiarach 7 x 2,2 m.

Dodatkowo można uwzględnić w inwestycji montaż piłkochwytów – w takiej sytuacji istotnym jest:

 • wysokość piłkochwytów – standardowa wysokość wynosi 4 m;
 • ilość słupów i piłkochwytów – czy montowane wokół boiska, czy tylko przy krótszej krawędzi kortu?;
 • wykorzystanie słupów aluminiowych czy stalowych;
 • rodzaj wykorzystanej siatki.

Alternatywą dla piłkochwytów może być również wykorzystanie ogrodzeń panelowych.

Nawierzchnie – konserwacja

Boiska piłkarskie i ich nawierzchnie wymagają stałej konserwacji, aby jak najdłużej zachowała swoje parametry.

Konserwacja boiska piłkarskiego
Konserwacja boiska piłkarskiego

Trawa naturalna, bez wątpienia, wymaga najwięcej zabiegów konserwujących. Trawa powinna być odpowiednio nasłoneczniona i podlewana z odpowiednią częstotliwością.

Sztuczna trawa nie wymaga aż tylu prac konserwacyjnych, jednak podobnie warto uwzględnić wykonanie profesjonalnej konserwacji. Konserwacja może polegać również na dosypywaniu granulatu do zasypu.

Nasza firma może Państwu pomóc w realizacji inwestycji sportowej – boiska piłkarskiego. Realizujemy zarówno kompleksowe projekty całkowitej realizacji inwestycji, jak i projekty związane z samym montażem oraz dostawą nawierzchni sportowej i urządzeń.

ul. Grójecka 43/1a, Warszawa
Pon-Piątek: 9:00-18:00
@2023 - Complex Inwestycje sp. z o.o. Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!