Infrastruktura sportowa w postaci boisk oraz kortów tenisowych powinna mieć rozwiązaną kwestię odprowadzania wody z nawierzchni, czyli drenaż na boisku! Problem drenażu powinien zostać rozwiązany już na poziomie projektowania. W ten sposób budując obiekt będzie można mieć pewność, że nadaje się on do gry w każdych warunkach.

Generalnie boiska sportowe dzielą się na takie na których jest zastosowany jakiś system drenażu, oraz takie gdzie jest drenaż naturalny. Ten drugi oznacza, że woda wraz ze spadkami spływa do gruntu.

Badania gruntu

Decyzja czy robić system drenażu czy nie jest uzależniona przede wszystkim od wielkości inwestycji, założeń projektowych oraz jakości gruntu na którym będzie budowane boisko. Jeżeli teren na którym ma być boisko bardzo powoli „chłonie” wodę po opadach – jest to pierwszy sygnał, że warto rozważyć drenaż. Taka sytuacja może wynikać z warstw podłoża nie przepuszczających wody, np. płyta betonowa albo grunt z dużą zawartością gliny. Dlatego przed wykonaniem projektu boiska, warto wykonać badania gruntu. Badania wodno-gruntowe może wykonać specjalistyczna firma, która na podstawie odwiertów określi parametry gruntu takie jak: warstwy i rodzaje gruntu oraz poziom wód gruntowych. Mając takie badania, projektant będzie w stanie podjąć decyzję dotyczącą zastosowania systemu drenażu.

Wszelkie większe obiekty, jak np. obiekty pełnowymiarowe lub profesjonalna infrastruktura sportowa powinna być projektowana z uwzględnieniem systemu drenażu

Jeżeli woda po deszczu stoi cały czas w tych samych miejscach, to może się okazać, że podbudowa nie jest równa, a w tych miejscach znajdują się nierówności.

Drenaż na boisku – jakie rozwiązania?

Jeżeli system drenażu jest potrzebny, to stosuje się głównie dwa rozwiązania.

Pierwszym rozwiązaniem jest wykonanie podbudowy z systemem drenażu. W takiej sytuacji w warstwie podbudowy stosuje się rury drenażowe, rozłożone co pare metrów w poprzek boiska. Rury drenażowe powinny zostać połączone z systemem kanalizacyjnym, do którego woda będzie odprowadzana.

Drenaż na boisku
Drenaż na boisku

Alternatywnie system drenażu może zostać poprowadzony liniowo. Oznacza to że przy krawędzi boiska (lub krawędziach, w przypadku wielu spadków) wykonuje się instalacji odwodnienia w postaci rynienek, które zakryte od góry są kratką. Takie rozwiązanie sprawdza się w szczególności na boiskach poliuretanowych lub asfaltowych, po których woda spływa w kierunku spadku.

Odprowadzenie wody z nawierzchni sportowej

Większość współczesnych nawierzchni sportowych ma uwzględniony system odprowadzania wody. W przypadku sztucznej trawy – takim rozwiązaniem są otwory drenażowe – czyli małe dziurki, przez które woda może odpływać. Płytki polipropylenowe mają zazwyczaj nawierzchnie dziurkowaną, przez którą woda swobodnie przepływa. Poliuretan oraz mączka ceglana są również nawierzchniami, które nie zatrzymują wody na nawierzchni.

Każda nawierzchnia jest zazwyczaj przebadana i jej producent przedstawia taką informację w karcie technicznej.

Zgodnie z wymaganiami FIFA, np. sztuczna trawa piłkarska spełnia wymagania FIFA, jeżeli ma przepuszczalność wody na poziomie co najmniej 180 mm/h.

O różnych rodzajach nawierzchni sportowej pisaliśmy już nie raz na naszej stronie!

ul. Grójecka 43/1a, Warszawa
Pon-Piątek: 9:00-18:00
@2023 - Complex Inwestycje sp. z o.o. Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!