Budowa boiska ze sztucznej trawy

Budowa boiska – W przypadku boisk ze sztucznej trawy, Inwestorzy często się zastanawiają od czego zacząć prace. Częstym punktem wyjścia dla tego typu rozważań, jest sytuacja, że Inwestor dysponuje tylko terenem i zastanawia się – co dalej?

Prace nad boiskiem można podzielić na następujące etapy:

ETAP I – kwestie administracyjno formalne 

W tym etapie mieści się wykonanie projektu (jeżeli jest to konieczne) oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Szerzej o aspekcie pozwolenia na budowę pisaliśmy tutaj. Generalnie, boiska rekreacyjne oraz przydomowe mogą zostać zgłoszone w procedurze „na zgłoszenie”. W przypadku boisk profesjonalnych może być wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę – najlepiej w tym zakresie upewnić w w lokalnym urzędzie. Do uzyskania pozwolenia niezbędny będzie projekt oraz sporządzenie mapy do celów projektowych.

W tym etapie należy uwzględnić także usługi geodety, który określi miejsce położenia boiska i sporządzi inwentaryzacje powykonawczą. Na tym etapie, Projektant z pomocą geologa powinien również zbadać grunt, pod kątem chłonności oraz odprowadzenia wody.

Po tym Etapie, Inwestor powinien mieć pewność:

 • jakiej wielkości ma być boisko;
 • gdzie ma być usytuowane boiska;
 • jak jest zaprojektowana podbudowa (jakie spadki oraz w którą stronę, czy z drenażem);
 • jaki jest teren działki pod kątem chłonności wody.

ETAP II – Budowa boiska – prace ziemne

Następnym etapem jest rozpoczęcie prac budowlanych, tj. wykonanie podbudowy. Boisko wykonuje się zazwyczaj na podbudowie z kruszyw (podbudowa dynamiczna) lub na podbudowie na płycie betonowej (podbudowa statyczna) .

Prace polegają na korytowaniu terenu ok. 20-30 cm. Następnie należy osadzić obrzeża betonowe (osadzone w ławie betonowej). Obrzeża stanowią krawężniki, które wyznaczają wielkość boiska.

Po osadzeniu obrzeży, wykonuje się podbudowę poprzez dostarczenie i zagęszczenie kruszyw. Warstwy kruszyw oraz ich frakcje mogą się nieznacznie różnić, w zależności od terenu na jakim jest wykonywane boisko. Najczęściej warstwy są podzielone na: warstwę odsączającą, warstwę stabilizującą oraz górną warstwę warstwę klinującą i wyrównującą.

W przypadku uwzględnienia drenażu w podbudowie, należy uwzględnić rozkład rur drenarskich (zazwyczaj na etapie warstwy odsączającej).

Wszystkie warstwy powinny zostać odpowiednio wyprofilowane oraz zagęszczone. Prostym indykatorem, czy podbudowa jest odpowiednio zagęszczona jest wjazd na gotową podbudowę cięższym sprzętem (np. koparko-ładowarką) oraz zweryfikowanie czy po przejeździe robią się na powierzchni koleiny. Podbudowa gotowa do położenia sztucznej trawy powinna być tak zagęszczona, aby nie pozostawały ślady po przejeździe cięższym sprzętem.

Co ważne, to że górna krawędź obrzeży na boisku powinna być powyżej górnej warstwy podbudowy, w takiej ilości, aby zaprojektowana sztuczna trawa mogła się „schować”, tzn. obrzeża się powinny kończyć na wysokości zbliżonej do końca wysokości włókien sztucznej trawy. W ten sposób obrzeża zapewniają oparcie dla sztucznej trawy przy krawędzi boiska, oraz dla zasypu boiska, który w ten sposób nie będzie się bezwładnie rozsypywał.

Po tym etapie, Inwestor powinien mieć przygotowane:

 • utwardzony teren odpowiadający wielkości boiska;
 • osadzone rury drenażowe (jeżeli zostały uwzględnione);
 • osadzone obrzeża (z pozostawionym miejscem na sztuczną trawę);
 • boisko ze spadkami, zgodnie z projektem.

ETAP III – montaż sztucznej trawy

Sztuczna trawa jest montowana zazwyczaj bezpośrednio na gotowej podbudowie. Rolki trawy o szerokości ok. 4 m są klejone ze sobą, a następnie wytyczane i wklejane są linie. Ze względu na technologie, zaleca się, aby linie na boisku ze sztucznej trawy były zaprojektowane w sposób rozsądny, tzn. zbyt duża ilość linii na niedużym boisku oznacza dużą ilość cięć, które osłabiają spójność materiału jakim jest trawa syntetyczna.

Budowa boiska
Budowa boiska

Nie zaleca się malowania linii na boisku ze sztuczną trawą. Takie nawierzchnie zasypywane są piaskiem kwarcowym, który ma tendencje do „zdrapywania” farby z włókien – w konsekwencji namalowane linii szybko zostają starte.

Przy tym etapie, Inwestor powinien mieć już wybraną sztuczną trawę oraz jej kolory. Najpowszechniejszym kolorem sztucznej trawy jest kolor zielony (w jednym lub dwóch odcieniach). Często można również spotkać włókna w kolorze rudym lub niebieskim.

Całość jest zasypywana piaskiem kwarcowym, oraz granulatem (przy boiskach piłkarskich).

Czasami, można uwzględnić montaż dodatkowych podkładów amortyzujących. Ich celem jest poprawa amortyzacji na boisku. Tego typu rozwiązanie jest stosowane czasami na boiskach piłkarskich. Na boiskach wielofunkcyjnych oraz kortach unika się układania podkładów amortyzujących – ze względu na fakt, iż podkłady powodują pogorszenie odbicia piłki (co jest istotne w dyscyplinach typu tenis, koszykówka lub piłka ręczna).

Po tym etapie, Inwestor powinien mieć przygotowane:

 • boisko z ułożoną sztuczną trawą;
 • wytyczone i wklejone linie;
 • boisko zasypane piaskiem i (opcjonalnie) granulatem.

ETAP IV – montaż urządzeń sportowych

Ostatni etap to montaż urządzeń na boisku. Urządzenie często są montowane w tulejach, które są betonowane, dlatego przy profesjonalnym sprzęcie, należy uwzględnić ich osadzenie już na etapie podbudowy – etap II.

Na boiskach najczęściej korzysta się ze sprzętu:

 • bramek pełnowymiarowych piłkarskich;
 • bramek typu Orlik – 5 x 2 m;
 • bramek do piłki ręcznej – 3 x 2 m;
 • słupów do koszykówki (z tablicą, obręczą oraz siatką);
 • słupków do tenisa;
 • słupków do siatkówki.

Boisko może zostać również ogrodzone piłko chwytem o wysokości 4 m lub 6 m. Piłkochwyty to wysokie słupy, na których jest siatka, która zabezpiecza okolice przed wypadaniem piłki. Przy piłkochwytach wykonanych wokół całego boiska, warto również uwzględnić furtkę oraz bramę serwisową.

ul. Grójecka 43/1a, Warszawa
Pon-Piątek: 9:00-18:00
@2023 - Complex Inwestycje sp. z o.o. Projektujemy, budujemy, konserwujemy boiska, korty i place zabaw!